Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a MidNightHot Művészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1161 Budapest, Mária utca 50.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-996457; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 14351031-2-42; elérhetőségek: e-mail: alma@pirneralma.hu; telefon: +36 70-415-1141; továbbiakban: „MidNightHot kft.”) és a MidNightHot kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (A MidNightHot és Vásárló a továbbiakban együttesen: „Felek”).

 

1.    Általános rendelkezések, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

 1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a MidNightHot kft. által üzemeltetett Dollhouse Shop weboldalon (http://www.shop.dollhouse.hu - a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus termékáruházán (a továbbiakban: „Webshop”) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.  Az online termékházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) szabályozza.

 

1.2. Az online termékházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléssel és házhozszállítás útján történő kézhezvétellel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben részletesen meghatározott módon. 

 

1.3. A Webshop termékeit bárki jogosult megvásárolni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

 

1.4. A Vásárló által történő megrendelés leadásával és a megrendelés a MidNightHot kft. által történő elfogadásával a Felek között létrejött szerződés elektronikus úton kötött írásbeli szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és annak létrejöttét követő 2 (kettő) évig utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződéskötés nyelve magyar.

 

 2.    Megrendelés

 

 2.1. A rendeléshez előzetes regisztráció szükséges, melyet a http://shop.dollhouse.hu/regisztracio menüpontban lehet kezdeményezni.

 

 2.2. A rendelés menete:

 

 2.2.1. Előzetes regisztrációt és bejelentkezést követően a termék kiválasztása a „Kosárba teszem” gombra kattintva történik.

 

2.2.2. További termék rendelésére a „Vásárlás folytatása” linkre kattintva van lehetőség, egyéb esetben a következő termék kosárba helyezésével, a fent leírt módon. A termékeket az „X” gombra való kattintással törölheti a kosárból. A termékek összesített ára a rendelés folyamán, az új termékek kosárba helyezésével automatikusan frissül. Ha az ár nem változik, kérjük, kattintson a „Frissítés” gombra.

 

 2.2.3. A termék(ek) kiválasztása és kosárba helyezése után a „Tovább a pénztárhoz” linkre kattintva, megadhatja a kiszállításhoz szükséges adatait, a szállítás és a fizetés kívánt módját – amennyiben ez a regisztrációval egyidőben nem történt meg. Amennyiben Ön a regisztrációkor már megadta a szállítási és fizetési adatait, ezek kitöltve jelennek meg. Az automatikusan kitöltött adatok módosítására lehetősége van. Amennyiben csak az adott rendeléshez szeretne más adatokat megadni, azt itt megteheti, ha véglegesen szeretné módosítani az adatait, azt az „Adatmódosítás” menüpont alatt teheti meg.

 

2.2.4. A rendelés véglegesítését a „Rendelés feladása” gombra kattintva végezheti el, ezáltal továbbítja rendelését a Webshop munkatársai felé. Kérjük, az elküldés előtt ellenőrizze, hogy rendelése mindenben megfelel-e szándékának! Téves termék rendelése esetén vagy a rendelés lemondási szándékát kérjük, haladéktalanul, de legkésőbb a rendelés elküldését követő 1 (egy) munkanapon belül jelezze a vevőszolgálat felé az alma@pirneralma.hu e-mail címen!

 

2.2.5. A rendelés feladását követően a Webshop munkatársa e-mailben felveszi Önnel a kapcsolatot. Amennyiben egy-egy termékből hiány van, vagy 2 hétnél hosszabb szállítási idővel kell számolni, azt az ügyintéző jelzi Önnek. Egyes termékek esetében a szállítási idő kb. 2 hét, ami a termékleírásnál a weboldalon feltüntetésre kerül. A termékek szállítása az áru értékének megtérítése után történik.

 

2.3. A vásárolt termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termékcikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Amennyiben a Webshopban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz a alma@pirneralma.hu e-mail címen, vagy a „Kapcsolat-Vevőszolgálat” menüpontban küldött üzenet elküldésével!

 

2.4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót is tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségéről tájékoztatót az „Szállítási és garancia” menüpontban és jelen ÁSZF 3.1 pontjában találhat. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

2.4.1. A Weboldalról megrendelhető termékek árainak változtatási jogát a MidNightHot kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a már megrendelt termékekre nem vonatkozik.

 

2.5. A megrendelést a MidNightHot kft. a Dollhouse Shop weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A MidNightHot kft-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 2.6. A Vásárló a megrendelés leadásával és a vásárlás feltételeinek, a megfelelő mező bejelölésével történő elfogadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvasta és megértette.

 

2.7. MidNightHot kft. a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) 72 órán belül visszaigazolni. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a Felek számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 72 (hetvenkét) órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a MidNightHot kft. ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

 3.    Szállítási és fizetési feltételek

 

 3.1. A megrendelés visszaigazolását és a vételár megtérítését követően a MidNightHot kft. a rendelést postai úton kézbesíti. A postaköltséget a Vásárló fizeti. A számlát a MidNightHot kft. postai úton küldi.

 

 3.2. A postaköltséggel megnövelt vételár megtérítése a cég bankszámlaszámára történő utalással vagy bankfiókban való befizetéssel valósulhat meg:

 

Számlavezető Bank: Cím: CIB Bank Rt, Budapest, 1027, Medve utca 11-14.
Számlatulajdonos: MidNightHot Kft.
Számlaszám: 10700529-48180007-51100005

Közlemény: Vásárló neve + webrendelés

 

 3.3. Amennyiben a MidNightHot kft. a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül visszatéríteni.

 

3.4. A Vásárló termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálja. 

 

 4.    Szavatosság

 

 4.1. A szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) számú GKM rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. 

 

 Ha az átvett termék hibás, a vásárló érvényesítheti szavatossági igényét. A Vásárló szavatossági jogait az olyan hibák tekintetében érvényesítheti, amelyek a teljesítés időpontjában már megvoltak, és két éven belül felszínre kerültek.

 

 4.2. Az igényérvényesítés módja:

 

 4.2.1. Ha a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni a MidNightHot kft-vel szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Szavatossági igény érvényesítésének (az 5. ponttól eltérően) nem feltétele a bontatlan csomagolás.

 

 4.2.2. A MidNightHot kft. a Vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

 

 a) a Vásárló nevét, címét,

 b) a termék megnevezését, vételárát,

 c) a vásárlás időpontját,

 d) a hiba bejelentésének időpontját,

 e) a hiba leírását,

 f) a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

 g) a kifogás rendezésének módját.

 

 4.2.3. Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vásárlónak át kell adni (postai vagy elektronikus úton el kell küldeni).

 

 4.2.4. Ha a MidNightHot kft. a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

 

 4.3.    Az igényérvényesítés határideje:

 

 4.3.1. A terméket csak a terméken megjelölt szavatossági időn belül lehet felhasználni. A Vásárló a termék hibája esetén - meghatározott feltételek mellett - élhet szavatossági jogaival. A Vásárló szavatossági igényét az átvételt követő 2 (kettő) évig érvényesítheti.

 

 4.3.2.    Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az átvételtől számított első 6 (hat) hónapban felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. 6 (hat) hónap leteltével a bizonyítási teher megfordul és a továbbiakban nem a MidNightHot kft-nek kell a hiba keletkezési körülményeit bizonyítania, hanem a Vásárló közvetlenül fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (NFH). Ez esetben a vizsgálat költségeit a Vásárlónak kell megelőlegeznie és az csak abban az esetben jár vissza, ha a kifogása alaposnak minősült.

 

 4.4.    A szavatosság az alábbiakra terjed ki:

 

 Egy termék akkor minősül hibásnak, ha a vásárlás időpontjában nem felel meg a jogszabályban előírt tulajdonságoknak; nem rendelkezik az azonos fajtájú termékre jellemző minősséggel; alkalmatlan ugyanazokra a célokra, melyre azonos fajtájú terméket rendszerint használnak; nem rendelkezik a termék leírásában szereplő tulajdonságokkal.

 

 4.5.    Kicserélés, árleszállítás, elállás:

 

 4.5.1.    A Vásárló a termék hibája esetén kérhet kicserélést. Ha a kicserélés lehetetlen (pl. nincs azonos, vagy hasonló termék a MidNightHot kft. készletében), vagy ha a csere aránytalan többletköltséget eredményezne, nyitva áll az árleszállítás igénylésének a lehetősége, illetőleg az elállás (azaz a vételár visszakövetelése), mely utóbbira akkor kerülhet sor, ha a jogosultnak kicserélésre nincs joga, illetőleg ha a korábbi igények teljesítését a kötelezett nem vállalja, vagy nem tudja teljesíteni. Fontos szabály ugyanakkor, hogy jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak.

 

 4.5.2. A kicserélést a MidNighHot kft. megfelelő határidőn belül, a Vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül végzi el.

 

 4.5.3.    A Vásárló a választott szavatossági jogáról másikra térhet át (árleszállítás vagy elállás esetén, egyikről a másikra), azonban az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

 4.5.4. A MidNightHot kft. mentesül a felelősség alól, ha a Vásárló már a szerződéskötéskor tudott a hibáról, és ennek ismeretében is megkötötte a szerződést.

 

 4.5.5. Ha a Vásárló észreveszi, hogy a MidNightHot kft. hibásan teljesített, és ezt nem közli időben - kézhezvételtől számított 2 (kettő) hónapon belül -, akkor az ebből eredő kárért a MidNightHot kft. nem felel.

 

 4.6.    Hibás teljesítés esetén a fogyasztó nemcsak szavatossági igényt érvényesíthet, de kérheti a hibás teljesítéssel okozott kára megtérítését is.

 

 Bővebb tájékoztatást a fent megjelölt jogszabályhelyeken kívül a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján találhat.

 

 5.    Elállási jog, és annak módja

 

 5.1. Amennyiben a Vásárló a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt a termék kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti a megadott elérhetőségek valamelyikén írásban.Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

 

 5.2. A kézhezvétel időpontja a futártól/postástól történő átvétel időpontja, mely az ajánlott küldemény postai átvételi elismervényének aláírásával bizonyítható.

 

 5.3. Az elállás jelzésével egyidejűleg a Vásárló köteles gondoskodni a termék visszajuttatásáról. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cég címére (1161 Budapest, Mária u. 50.). Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik.

 

 5.4. A terméket eredeti, sértetlen állapotban köteles visszajuttatni a MidNightHot kft. címére. A MidNightHot kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Abban az esetben, ha a terméket kibontották, a MidNightHot kft. nem vállalja a termék visszavásárlását. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vásárlónak kell gondoskodnia.

 

 5.5. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a MidNightHot kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, az elállástól számított 30 (harminc) napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló által megadott bankszámlára.

 

 6.    Egyéb rendelkezések

 

 6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasolt vírus és spyware védelmi szoftverek friss adatbázissal való használata, és az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseinek telepítése.

 

6.2. A MidNightHot kft. nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

6.3. A MidNightHot kft. a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A MidNightHot kft. a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a MidNightHot kft. alvállalkozójaként / közreműködőjeként jár el. A MidNightHot kft. a Vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (2012. január 1-től 2011. évi CXII. tv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Nyilatkozatot!

 

 6.4. A MidNightHot kft. jogosult a Vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A MidNightHot kft. nem köteles ellenőrizni, hogy a Vásárló által a regisztrációkor, illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, helytállóak-e. A Vásárló a jelen pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a MidNightHot kft. a visszavonást követően a Vásárló részére több hírlevelet, egyéb reklámanyagot nem küld, továbbá törli a Vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott Vásárlók adatai közül.

 

 6.5. A MidNightHot kft. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Vásárlóit a belépéskor felugró ablakban tájékoztatja.

 

 6.6. A Webshop magatartási kódexszel nem rendelkezik.

 

 6.7. Szerzői jog fenntartása, jogsértések következményei

 

 6.7.1. A Webshop oldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, ábra, kép, termékismertető, tájékoztató, know-how, stb.) szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Webshop üzemeltetőjét illetik meg. Tilos a Webshopból letöltött tartalmat a Webshopban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. A Webshop szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. Minden ilyen jogsértés esetenként a Webshop a kárának külön bizonyítása nélkül is 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint kötbért köteles fizetni a Webshop üzemeltetőjének. A Webshop jogosult a fenti kötbért meghaladó mindennemű egyéb kárainak érvényesítésére is.

 

 6.7.2. A Webshop fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt polgári és/vagy büntető eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webshop használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Webshop nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

 

 6.7.3. Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Webshop üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait, valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is felhasználhatók. A fenti lépésekről a Webshop nem köteles értesíteni a felhasználót.

 

 6.7. Tájékoztatjuk, hogy a Webshopban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket van lehetőség kiszolgálni!

 

 6.8. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, azalma@pirneralma.hu e-mail címen. A webshop munkatársa 72 órán belül köteles írásban reagálni a panaszlevélre.

 

Budapest, 2013. június 1.